aA vergroot letters

Directe toegankelijkheid Podotherapie (DTP)

Sinds augustus 2011 zijn podotherapeuten vrij toegankelijk. Deze vrije toegankelijk is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 2010. Aangezien podotherapie onder de Wet BIG (art 34) valt, was het altijd zo dat er een verwijzing van een arts nodig was om terecht te kunnen bij een podotherapeut.

De podotherapeut van Stadtmüller beschikt over de verplichte opleidingsmodule  om ook daadwerkelijk direct toegankelijk te mogen zijn. Dit houdt in dat het voor de klant mogelijk is om zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak te maken bij  onze podotherapeut.

Als u als klant gebruik wilt maken van de directe toegankelijkheid podotherapie, dan zal een Podotherapeut eerst een (wettelijk verplichte) intake uitvoeren waarin beoordeeld wordt of het mogelijk is om zonder verwijziging behandeld te worden. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.  

U krijgt een screeningsformulier gemaild of kunt het op deze pagina downloaden.  Het is belangrijk dat u die ingevuld meebrengt op de afspraak. Hier staan een aantal wettelijk bepaalde vragen in, die noodzakelijk zijn om te bepalen of u op de juiste plek bent met uw zorgvraag. De behandelaar zal deze met u doornemen tijdens de afspraak en daar waar nodig nog enkele vragen stellen ter verduidelijking.

Als alles duidelijk is voor beide partijen zal er van u een handtekening gevraagd worden om zo de behandelingsovereenkomst te bekrachtigen.

Meestal kan er dan overgegaan worden op de daadwerkelijke behandeling of onderzoek. In sommige gevallen kan het zijn dat de behandelaar alsnog toestemming of advies nodig heeft  van uw huisarts. In dat geval zal de behandelaar contact opnemen met uw huisarts en kan het zijn dat u wordt doorverwezen voor een huisartsenconsult om alsnog een verwijzing te verkrijgen.

DTP flyer.pdf

Screeningsformulier Directe Toegankelijkheid Podotherapie.pdf

Direct een afspraak maken?

Bel: 0522 - 760 188

Of bekijk onze
dichtsbijzijnde praktijk

Ga naar contact